Van Tellingen-Pul Stichting: nieuwe aanvragen welkom

Auteur
Van Tellingen-Pul Stichting

Heeft uw vereniging of stichting een leuk initiatief waarvoor u financiële steun nodig heeft? 

De Van Tellingen-Pul Stichting nodigt verenigingen en stichtingen uit de gemeente Zeist uit om vóór 1 oktober verzoeken voor financiële ondersteuning in te dienen. De aanvragen moeten betrekking hebben op maatschappelijk welzijn, onderwijs of cultuur. Ook aanvragen uit de Zeister sportverenigingen zijn welkom.   

Vrijwilligers voorop
Om in aanmerking te komen voor steun moet het project of de activiteit aan een aantal kenmerken voldoen. Een belangrijk criterium is dat de activiteit waar steun voor wordt gevraagd van belang moet zijn voor (delen van) de Zeister gemeenschap. Activiteiten die gericht zijn op kwetsbare groeperingen, zoals bijvoorbeeld gehandicapten of ouderen, hebben ook een streepje voor. Bij de aanvragen speelt vrijwilligerswerk doorgaans een belangrijke rol en vaak gaat het om initiatieven die net dat duwtje in de rug nodig hebben om van de grond te komen.  
Kijk voor meer informatie op www.vantellingen-pul.nl  en stuur uw digitale aanvraag vóór 1 oktober in.