Provincie in maag met krakers in Huis ter Heide

Auteur
Redactie

De provincie Utrecht wil vier bouwkavels naast de voormalige vliegbasis Soesterberg verkopen. Op dit terrein staat een vervallen officierswoning, die onlangs door krakers zijn bewoond. Een lelijke streep door de rekening voor de provincie, die de kavels volgend jaar wil verkopen.

Omdat het beveiligingsbedrijf niet goed oplette, konden de krakers erin trekken. Na 24 uur bewoning kan ontruiming alleen plaatsvinden door tussenkomst van de rechter. Een beteuterde gedeputeerde Robert Strijk laat in een brief (zie 4.15) weten: “In overleg met de politie is getracht tot een ontruiming te komen. Helaas hebben wij naar het oordeel van de officier van justitie nog niet overtuigend aangetoond dat de krakers minder dan 24 uur aanwezig waren op het moment van ontdekking (huisvredebreuk). Omwonenden hebben ook aangifte gedaan.”

PVV-statenlid René Dercksen uit Bosch en Duin heeft na schriftelijke vragen aan gedeputeerde Strijk bewerkstelligd dat de provincie de kosten van de villa-kraak gaat verhalen op het beveiligingsbedrijf, dat juist was ingehuurd om kraak te voorkomen. Mogelijk is het pand gevaarlijk door gebrekkige elektra en schimmel, stelt de provincie. Bij een kort geding kan dat een extra reden zijn voor de rechter om de krakers de deur te wijzen.

De vier bouwkavels zijn sowieso een hoofdpijndossier voor de provincie. In december 2017 werd de verkoop door gedeputeerde staten stilgelegd, nadat allerlei tekortkomingen in het verkoopproces aan het licht kwamen. Onder aanvoering van PVV-statenlid René Derksen kreeg de oppositie het voor elkaar dat de Randstedelijke Rekenkamer een onafhankelijk onderzoek verrichte. De conclusie was dat de provincie amateuristisch had gehandeld bij de verkoop van de kavels aan de Nieuwe Dolderseweg in Huis ter Heide. Hoewel er geen onregelmatigheden werden geconstateerd, vond de Rekenkamer dat de provincie opmerkelijke criteria hanteerde bij de selectie van de makelaar en stelde vraagtekens bij het gegeven dat meerdere geïnteresseerden niet op de hoogte waren gebracht van de daadwerkelijke verkoop. Ook tijdens het biedingsproces ging van alles mis en was voor de potentiële kopers onduidelijk hoeveel woningen mochten worden gebouwd.

De provincie wil met de miljoenenopbrengst de voormalig vliegbasis Soesterberg onderhouden. De provincie verwacht niet dat door de kraakactie de verkoop volgend jaar in gevaar komt.

Provincie Utrecht logo