Gratis hulp voor bedrijven die samen willen verduurzamen

Ondernemers die op een bedrijvenpark in Zeist collectief aan de slag willen met energiebesparing en opwekken van duurzame energie, krijgen hulp. De gemeente Zeist biedt deze ondernemers de mogelijkheid voor gratis ondersteuning. Ervaringen elders in het land leren dat een gezamenlijke aanpak veel kan opleveren; onder andere een aantrekkelijker pand én bedrijfsomgeving.  En natuurlijk lagere energierekeningen.

Ondernemers op bedrijvenparken kunnen reageren via contact@mijngroenebedrijf.nu. Dat kan tot en met 15 september, daarna sluit de mogelijkheid.

De gemeente Zeist biedt ondersteuning in de vorm van onafhankelijk advies door experts van Mijn Groene Bedrijf. Zij helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en adviseren over allerlei mogelijke subsidies. Ook voor de uitvoering van het plan, bijvoorbeeld voor een energie-advies of begeleiding bij de uitvoering van maatregelen door adviesbureaus stelt de gemeente geld beschikbaar voor externe adviseurs. Investeringen in de besparings- en opwekmaatregelen zijn voor rekening van de ondernemer.

Geïnteresseerde ondernemers op bedrijvenparken wordt gevraagd snel te reageren want er is budget beschikbaar voor een paar bedrijvenparken. Ondernemers kunnen voor vragen, hulp of aanmelding terecht bij Mijn Groene Huis, via contact@mijngroenebedrijf.nu. 

Als zij zich willen aanmelden, is het verzoek om ook aan te geven of ze al collega-ondernemers benaderd en geënthousiasmeerd hebben en of er al een ideeën zijn voor bijvoorbeeld zonnepanelen, het overgaan op ledverlichting of misschien wel het afscheid nemen van aardgas.

Op de foto: Rob Weber van Jacq. Stinkens orgelpijpenmakers, Robbert van Straaten van StoneTech en Wouter van Veluw van van Veluw. Hun bedrijven zitten op het bedrijventerrein Seyst en worden door Mijn Groene Bedrijf geholpen met het collectief aanschaffen van zonnepanelen. Deze heren zijn trekkers van dit project.

Rob Weber van Jacq. Stinkens orgelpijpenmakers, Robbert van Straaten van StoneTech en Wouter van Veluw van van Veluw. Hun bedrijven zitten op het bedrijventerrein Seyst en worden door Mijn Groene Bedrijf geholpen met het collectief aanschaffen van zonnepanelen. Deze heren zijn trekkers van dit project.