Provincie Utrecht helpt bedrijven verduurzamen

Auteur
Provincie Utrecht

De provincie Utrecht gaat ondernemers ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Utrecht wil in 2040 een energieneutrale provincie zijn en bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Daarom helpt de provincie bedrijven met advies en subsidie bij de aanleg van zonnepanelen op daken en andere duurzame maatregelen.

De maatregelen maken deel uit van de pijlers ‘Zon op dak’ en ‘Besparen bij bedrijven’ van het programma Energietransitie. Daarmee wil de provincie zowel duurzame energieopwekking als het nemen van energiebesparende maatregelen stimuleren. Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen: “Dit heeft naast een positief effect op het milieu, ook een positief effect op de uitstraling van het bedrijf en meestal ook een positief financieel effect. Daarom wil de provincie Utrecht bedrijven stimuleren om verdere stappen te zetten richting verduurzamen.”

Gratis quickscan voor zonnepanelen op bedrijfsdaken
Bedrijven hebben vaak grote en geschikte daken waar veel zonnepanelen op kunnen. Maar ondernemers weten niet altijd hoe ze dit moeten aanpakken. Daarom biedt de provincie vanaf 14 september 150 gratis quickscan voor bedrijven met daken van 100 m2 of meer. Experts bekijken dan hoeveel zonnepanelen er op het dak kunnen, wat dat financieel oplevert en welke stappen het bedrijf kan zetten om de zonnepanelen te realiseren.

Samen verduurzamen
Ook kunnen samenwerkende bedrijven, op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, vanaf 1 oktober een subsidie aanvragen van maximaal € 50.000 om samen expertise in te kopen voor de verduurzamingsaanpak. Zo kunnen bedrijven gezamenlijk onderzoek laten doen naar mogelijke maatregelen, maar kunnen er ook bijvoorbeeld voordelen worden behaald op collectieve inkoop en uitvoering. Een andere mogelijkheid is om samen te werken met een energiecoöperatie in de buurt. Daarbij investeren deelnemers van de energiecoöperatie in de zonnepanelen op het bedrijfsdak en wordt stroom voor de lokale gemeenschap geproduceerd.

Meer informatie op:  www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken 

Provincie Utrecht