Nu meedoen op school is straks meetellen!

Voor kinderen in gezinnen met een minimuminkomen is de school vaak duur. Voor of na de zomervakantie krijgen ouders altijd een rekening toegestuurd van de school waar hun kind naar toe gaat. Het gaat dan om een rekening voor de ouderbijdrage, de kosten van een schoolreisje of schoolkamp dat in de loop van het jaar wordt georganiseerd, de kerstviering, het Suikerfeest, kluis huur, enz., enz. 

Bij veel scholen in het voortgezet onderwijs moeten de ouders ook een voorgeschreven laptop aanschaffen. Kortom: voor ouders met een minimuminkomen is het schoolgaan van hun kinderen duur. Deze ouders zijn vaak niet in staat de bijdrage te betalen, waardoor hun kinderen niet met alle activiteiten op school mee kunnen doen.

In Zeist krijgt de Stichting subsidie van de gemeente om de ouders van schoolgaande kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te ondersteunen. Ook in het afgelopen schooljaar bleek dat lang niet alle ouders met een minimum inkomen op de hoogte zijn van de ondersteuning die de Stichting Leerkansen Zeist biedt.

Hoe kom je voor deze ondersteuning in aanmerking?
• Via de website van de Stichting Leerkansen Zeist: http://www.leerkansenzeist.nl.
• Door op de school van hun kind een aanvraagformulier te vragen.
• Door een afspraak te maken bij een van de wijkinloophuizen, bij de Sociale
Raadslieden of bij Vluchtelingenwerk. De begeleiders van de inloophuizen en de Sociale Raadslieden kunnen u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

De Stichting neemt de binnengekomen aanvragen als volgt in behandeling:
• Ouders krijgen een bevestiging van ontvangst van het aanvraagformulier.
• De schoolcontactpersoon van de Stichting neemt contact op met de
betreffende school.
• De ouders geven op het aanvraagformulier aan bij welke sociale instelling in Zeist (wijkinloophuizen, sociale raadslieden, vluchtelingenwerk) zij hun inkomen willen laten toetsen.
• Bij akkoord van de school en een inkomen niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm wordt het aangevraagde bedrag overgemaakt naar de betreffende school.

De Stichting Leerkansen Zeist hoopt het komende schooljaar kinderen die daarvoor in aanmerking komen, te kunnen steunen. Want: Nu mee kunnen doen op school, geeft kinderen een basis voor de toekomst. 

Stichting Leerkansen Zeist