Vier de vredesweek in het Kerkelijk Centrum Zeist-West

Auteur
Raad van Kerken Zeist

Aan het begin van de vredesweek, zondag 20 september, wordt een oecumenische vredesdienst gehouden in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Aanvang 9.45 uur. Het thema is: “Vrede verbindt over grenzen”.

Het is een gezamenlijke viering van de Parochie Sint Maarten, Doopsgezinde Gemeente Zeist, de Evangelische Broedergemeente en de Protestantse wijkgemeente Zeist-West.

Voorgangers in deze viering zijn ds. Tineke Dronkert (Prot. Gemeente Zeist-West), pastor Henk Bloem (Parochie) en Nel Otten (namens de Doopsgezinde Gemeente Zeist).
Gertjaap Kardol is organist/pianist. De viering wordt via Kerkomroep en livestream uitgezonden.  Er is een beperkt aantal bezoekers mogelijk.  Voor de laatste informatie daarover: zie tegen die tijd de website van de Raad van Kerken Zeist: www.raadvankerkenzeist.nl onder Nieuws.
Of www.pknzeistwest.nl 

Vredesontmoeting 
Zondag 27 september om 15.30 uur is er een vredesontmoeting als afsluiting van de vredesweek. Deze wordt georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en wordt gehouden in de kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 12. Tijdens deze bijeenkomst wordt een filmpje vertoond met vredesteksten vanuit allerlei religies en van burgemeester Janssen. Ook worden er gedichten vanuit de verschillende tradities voorgedragen. Gertjaap Kardol speelt piano. Dit jaar wordt de vredesduif Zeist 2020-21 uitgereikt door Mien Dittmar, vredesduif 2019/2020. Van deze viering is ook nog niet bekend of en zo ja hoeveel bezoekers er kunnen komen, maar wordt wel online uitgezonden.
Houd ook voor deze viering de website van de Raad van Kerken en van de EBG in de gaten www.raadvankerkenzeist.nl
www.ebgzeist.nl