Wethouder André Landwehr geeft stokje door

Auteur
Gemeente De Bilt

Wethouder André Landwehr zal zijn wethouderstaken per eind juni neerleggen en het stokje doorgeven aan zijn opvolger. Dit is conform de afspraak bij zijn aanstelling in 2018. In 2018 is de afspraak tussen de heer Landwehr met de VVD -fractie gemaakt om de functie van wethouder in gemeente De Bilt voor 3 jaar te vervullen. Volgens de afspraak is nu het moment gekomen om de functie van wethouder over te dragen en hij heeft daarom zijn ontslagbrief ingediend.

Boeiende, enerverende en leerzame periode
In zijn ontslagbrief schrijft wethouder Landwehr: “De afgelopen drie jaar heb ik ervaren als een boeiende, enerverende en leerzame periode. In de afgelopen jaren heb ik met ambitieuze coalitiepartners, oppositie, college, ambtelijke organisatie, fractie en met regionale partners mogen samenwerken.

In mijn eigen portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer kijk ik met een positief gevoel terug op verschillende dossiers die voorbij zijn gekomen. Enkele daarvan zijn: Jan Steenlaan, Vinkenplein, de Kwinkelier, de Timpe, Schapenweide, Spoorzone, Ambachtstraat, Verwelius, GVVP, rattendossier, Omgevingswet/ visie en de positionering van de Bilt in de regio.”

Opvolger
De VVD-fractie heeft een kandidaat wethouder op het oog maar zal deze zelf te zijner tijd bekend maken. 

Toekomst
Wethouder Landwehr dankt in zijn brief de prettige en collegiale samenwerking met het college en blikt in zijn brief vooruit naar de toekomst: “De gemeente staat aan de vooravond van grote maatschappelijke veranderingen die bepalend zijn voor de komende generaties in de ‘nabije’ toekomst. Het is aan u de taak om samen met elkaar (27 raadsleden, 4 wethouders, 1 voorzitter en met de ambtelijke organisatie) adequaat sturing te geven en een solide brug te slaan naar de toekomst voor alle inwoners.”
 

Wethouder André Landwehr