Actie voor schonere lucht in het Torenlaan Theater

Auteur
Torenlaan Theater

Aan:  de ondernemers van Zeist. Kent u het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist?  Helaas is het  Torenlaan Theater sinds de uitbraak van Corona gesloten voor alle publieksactiviteiten. Maar wij hebben goede hoop dat  binnenkort het Theater  weer open mag en wij iedereen weer kunnen verwelkomen!

De Coronapandemie heeft  geleerd  dat een gezond leefklimaat in het Torenlaan Theater voor de vele honderden gebruikers en bezoekers per week een bittere noodzaak is!  Van overheidswege worden nu strengere eisen gesteld aan luchtbehandeling, niet alleen in scholen en sportaccommodaties maar ook in theaters. Dus ook in het  Torenlaan Theater!
We zijn dan ook druk bezig met de aanschaf van een nieuw ventilatiesysteem als beste optie voor verse lucht en virussen. 

Natuurlijke ventilatie is onvoldoende. Het is noodzakelijk om de CO2 waardes op een zo laag mogelijk niveau te brengen vooral in onze Theaterzaal van 100 personen. Ook het verlies aan warmte en koude luchtstromen willen we graag voorkomen.  Wij verwachten dat dat onze gebruikers, waaronder de vele leden van de Algemene Seniorenvereniging Zeist,  daarvan optimaal zullen profiteren. 

Omdat de vereniging Zeister Mannenkoor (eigenaar van het Torenlaan Theater) deze investering niet in z’n geheel kan opbrengen,  na de grootschalige verbouwing in 2019,  zijn wij  een crowdfundingsactie gestart om de benodigde investering voor een nieuw ventilatiesysteem van € 60 - 80.000 (!) uit fondsen, maar ook uit donaties van particulieren te verwerven.  Wij kiezen nadrukkelijk nu niet voor een (structurele) huur- of prijsverhoging!

Het moment dat alles weer open mag komt langzaam dichterbij, en goede ventilatie is zoals gezegd daarbij onontbeerlijk. Maar, zoiets kost heel veel geld, en daarom doen wij een beroep op u:

Help het Torenlaan Theater aan schonere lucht en doneer!

 Dat kan op drie manieren:

1. Doneer direct
Doneer bijv. € 10,- of meer scan de QR-scan via www.zeistermannenkoor.nl. Doneren gaat via iDeal, is veilig, en werkt op dezelfde manier als iets kopen op internet. Het bedrag dat u wilt doneren kunt u zelf aanpassen.
Bij donaties boven de € 100,- ontvangt u 2 gratis concertkaarten voor een eerstvolgend concert van het Zeister Mannenkoor na coronatijd (hopelijk rond de Kerst!).

2. Doe mee met de obligatieregeling
Op de bank brengt uw geld momenteel niets op, en hier en daar duiken er al negatieve rentes op. Teken in op een of meer obligaties van het Zeister Mannenkoor en ontvang 2% rente op jaarbasis. In het kader van onze actie kunt u er echter ook voor kiezen om af te zien van rente. Voor informatie en aanmelding, ga naar ons intekenformulier op www.zeistermannenkoor.nl

3. Periodieke schenking
Door een overeenkomst van periodieke schenking aan te gaan met het Zeister Mannenkoor - zonder dat daar een tegenprestatie van het mannenkoor tegenover staat - is het volledige jaarlijkse schenkingsbedrag aftrekbaar als gift in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dit melden aan penningmeester@zeistermannenkoor.nl, zodat beide partijen de schenkingsovereenkomst kunnen ondertekenen.

We hopen op uw steun, zodat we iedereen binnenkort weer in grote getale kunnen ontvangen in ons prachtige  Torenlaan Theater, mét schonere lucht!

Bij voorbaat onze hartelijke dank!
 

Torenlaan Theater