Gemeenteraad De Bilt geeft groen licht voor zonne-energie

Onlangs ging de gemeenteraad akkoord met het collegevoorstel voor de Biltse bijdrage aan de Regionale Energiestrategie. 

Daarin ligt de nadruk op energiebesparing en op het opwekken van zonne-energie: zoveel mogelijk op daken maar ook op landbouwgronden en bijvoorbeeld in de berm van de A27. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor windmolens langs de A28. Het uitgangspunt is dat in 2030 ongeveer 1/3 van alle benodigde elektriciteit in de gemeente duurzaam wordt opgewekt als eerste stap naar 100% in 2050.W

Wethouder Anne Brommersma benadrukte dat aan de raadsbehandeling een lang proces vooraf is gegaan met tal van participatiebijeenkomsten en peilingen via het inwonerpanel. Ook bij de verdere uitwerking worden de inwoners volop betrokken. Als het aan GroenLinks ligt komt er ook een burgerberaad met door loting aangewezen deelnemers om de gemeente te adviseren over het te voeren klimaatbeleid. Op die manier worden niet alleen de stemmen gehoord van de tegenstanders van windmolens, maar ook komen bijvoorbeeld ook jongeren aan bod. Het gaat immers om hún toekomst en die van de generaties na hen.

Het collegevoorstel had om die reden voor GroenLinks wel wat ambitieuzer gemogen. Wethouder Brommersma sprak tijdens de commissiebehandeling van een gebalanceerd voorstel, aan de ene kant rekening houdend met de uitdaging uit het klimaatakkoord en aan de andere kant de zorgen die leven onder de inwoners. Er zijn echter twee soorten van zorgen. 

Er is de terechte zorg van mensen die misschien een windmolen bij wijze van spreken in hun achtertuin krijgen en zich afvragen wat dat doet met bijvoorbeeld hun gezondheid en hun woongenot. Maar er is ook de, minstens zo terechte, zorg van veel mensen voor de gevolgen van de klimaatverandering, niet alleen voor henzelf maar vooral voor hun kinderen en kleinkinderen. 

De fractie besloot voor dit moment in te stemmen met het voorstel om op ons grondgebied 30 GWh aan zonne-energie te gaan opwekken en een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het opwekken van windenergie in het gebied langs de A28. Zeker zo belangrijk vinden we de noodzaak om te blijven werken aan het terugdringen van de elektriciteitsvraag, óók door bedrijven. GroenLinks drong er dan ook op aan dat bedrijven worden gehouden aan de wettelijke verplichting om díe energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het college deed de toezegging dat hier nu serieus werk van gaat worden gemaakt.

GroenLinks De Bilt