Leerproblemen niet door tekort maar door andere leerstijl

Auteur
Redactie

Je hebt kinderen met dyslexie en dyscalculie. Moeite met taal en/of rekenen is van alle tijden. Maar hoe ga je hier mee om, als schoolprestaties achterblijven.

De Bilthovense orthopedagoog Karen Dijkstra helpt kinderen met (ernstige) leerproblemen en hun ouders op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Ook helpt ze leerlingen met het ‘leren lezen’. Dijkstra denkt dat dyslexie en andere leerproblemen niet het gevolg zijn van een tekort, maar van een andere leerstijl. “Ik leer kinderen in coaching sessies één op één, hoe zij op een andere manier informatie kunnen opnemen, waardoor ze de leerstof wel begrijpen.”

Vaak ziet Karen Dijkstra dat er in de basis iets ontbreekt. “Denk hierbij aan het automatiseren van tafels en sommen tot 20. Frequent zie ik dat dit stuk niet beheerst wordt en hoe kan je verder gaan met moeilijkere vraagstukken, wanneer de fundering niet stabiel is?”

Ze geeft geen Remedial Teaching of huiswerkbegeleiding. “Ik coach kinderen door ze zelf te laten ontdekken welke leermethodes en structuren voor hen werken. Ik leg geen oplossingen op, maar ik stuur wel bij en ik maak gebruik van hun fantasie.”

Volgens Karen Dijkstra leren veel kinderen door een combinatie van gevoel en visualisatie terwijl op school de lesstof wordt aangeboden in auditieve en digitale vorm. “Kinderen die op een andere manier leren zijn vaak creatief in hun denkwijze en voor hen zijn er vaak andere antwoorden mogelijk.”

Karen Dijkstra geeft op 6 oktober in de bibliotheek van Zeist van 20.00 – 21.30 uur een gratis lezing. Haar visie is dat dyslexie en andere leerproblemen niet het gevolg zijn van een tekort, maar van een andere leerstijl. In de lezing geeft Karen nieuwe inzichten en tips hoe het wel kan.

Ouders, leerkrachten en andere professionals kunnen zich aanmelden via de website www.ideacultuur.nl/alsjekindandersleert

 

Karen Dijkstra