Wonen

Woondeals zorgen voor meer én betaalbare woningen

Ondertekening woondeals

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Hiervoor zijn drie zogenaamde woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley.

Raad De Bilt is unaniem tegen nieuwe vliegroute

Vliegroute

Er komt als het aan de Rijksoverheid ligt een nieuwe vliegroute naar Schiphol boven de provincie Utrecht. Deze zogenaamde ‘vierde route’ gaat over onder andere gemeenten De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug, waar de voorgenomen route al tot veel onrust heeft geleid onder de inwoners. GroenLinks De Bilt en VVD De Bilt dienden samen een motie in tegen deze aanvliegroute die in de raadsvergadering van 7 maart door de voltallige raad is aangenomen. 

Interactieve lezing en workshop voor tuin- en plantenliefhebbers

In het kader van de landelijke Compostdag op 25 maart organiseert de werkgroep Compost Lokaal van Samen Duurzaam Zeist twee activiteiten voor tuin- en plantenliefhebbers in Zeist. Tijdens de interactieve lezing ‘Composteren kun je leren’ en de workshop ‘De bodem als basis’ leer je hoe planten eten, hoe je de bodem kunt voeden én hoe je jouw grond kunt verbeteren voor een nog betere groei en bloei. Ruim een kwart van het leven op aarde leeft in de bodem. Met een rijk bodemleven kunnen planten en bomen goed groeien en veel soorten vogels en andere diersoorten voedsel vinden in je tuin. 

Kom Buurten in Buurtkamer Molenkamp

Buurtkamer Molenkamp

De Activiteitenruimte van MENS De Bilt, Molenkamp 60, is omgedoopt tot Buurtkamer Molenkamp. Deze Buurtkamer is een ontmoetingsplek met inloopmomenten en activiteiten die naast ontmoeting gericht zijn op het versterken van je eigen netwerk. De activiteiten worden veelal georganiseerd door vrijwilligers en inwoners uit de buurt. Iedereen is er welkom. 

‘Burgerberaad’ over een prettige jaarwisseling in Zeist

Siervuurwerk bij Slot Zeist

De gemeente Zeist wil voor de zomervakantie een zogeheten ‘burgerberaad’ over de jaarwisseling houden. Dit burgerberaad bestaat uit een grote groep gelote inwoners van Zeist die samen een goede afspiegeling zijn van alle inwoners. Zij gaan in gesprek over de vraag: ‘Hoe zorgen we in de gemeente Zeist samen voor een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen?’ Het doel is dat zij samen komen tot een advies voor de gemeenteraad.

Woongoed Zeist en SSW willen fuseren

De directeur-bestuurders Rob Wassenberg (Woongoed Zeist) en Danny Visser (Woonstichting SSW) tonen de intentieovereenkomst tot fusie die zij ondertekenden tijdens een bijeenkomst met alle medewerkers van beide woningcorporaties.

De woningcorporaties Woongoed Zeist en Woonstichting SSW tekenden op 23 februari  een intentieovereenkomst tot fusie. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2024. Bij de fusie ontstaat een stevige lokaal verankerde corporatie die op de eerste plaats blijft zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. Gezamenlijk hebben de corporaties een woningaanbod van ongeveer 12.300 huurwoningen in de gemeenten Zeist en De Bilt. 

Fotograaf
Jeroen Jumelet

Nieuwe huurwoningen op locatie Werkschuit 

Na ondertekening van de ontwikkelovereenkomst, schudden Danny Visser, directeur-bestuurder van Woonstichting SSW, en Peter Bol, directeur Bolton Bouw, elkaar de hand op een goede samenwerking bij de realisatie van 27 nieuwe huurwoningen in Bilthoven.

Naar verwachting staat er over ruim anderhalf jaar een nieuw gebouw met huurwoningen aan de Beatrixlaan in Bilthoven. Op 22 februari ondertekenden Woonstichting SSW en Bolton Bouw de ontwikkelovereenkomst voor dit nieuwbouwplan op de locatie van de voormalige Werkschuit. In het gebouw komen in totaal 27 appartementen: 15 sociale huur en 12 middenhuur.

Fotograaf
Jeroen Jumelet

Herstel recreatiesector Utrechtse Heuvelrug op gang

Wandelen bij Kasteel Groeneveld

Terugkijkend op 2022 is het al bijna niet meer voor te stellen dat we aan het begin van het jaar te maken hadden met vergaande coronamaatregelen en reisbeperkingen. Net als in 2021 is de gastvrijheidssector in 2022 getroffen door onzekerheid. Denk hierbij aan personeelstekorten, stijgende prijzen en het herstellen na een lange periode van coronamaatregelen. 

Fotograaf
RBT Heuvelrug en Vallei