Politiek

Raad De Bilt is unaniem tegen nieuwe vliegroute

Vliegroute

Er komt als het aan de Rijksoverheid ligt een nieuwe vliegroute naar Schiphol boven de provincie Utrecht. Deze zogenaamde ‘vierde route’ gaat over onder andere gemeenten De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug, waar de voorgenomen route al tot veel onrust heeft geleid onder de inwoners. GroenLinks De Bilt en VVD De Bilt dienden samen een motie in tegen deze aanvliegroute die in de raadsvergadering van 7 maart door de voltallige raad is aangenomen. 

Staatssecretaris van Huffelen bezoekt Bibliotheek Bilthoven

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen

Onlangs bracht Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, een bezoek aan de Bibliotheek in De Bilt. Het bezoek was gericht op het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), een functie die de Bibliotheek heeft om burgers te helpen met vraagstukken over de digitale diensten van de overheid.

Fotograaf
Minsterie BZK

‘Burgerberaad’ over een prettige jaarwisseling in Zeist

Siervuurwerk bij Slot Zeist

De gemeente Zeist wil voor de zomervakantie een zogeheten ‘burgerberaad’ over de jaarwisseling houden. Dit burgerberaad bestaat uit een grote groep gelote inwoners van Zeist die samen een goede afspiegeling zijn van alle inwoners. Zij gaan in gesprek over de vraag: ‘Hoe zorgen we in de gemeente Zeist samen voor een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen?’ Het doel is dat zij samen komen tot een advies voor de gemeenteraad.

Fabian Vendrig verlaat Forza De Bilt en gaat zelfstandig verder

Fabian Vendrig

Het raadslid Fabian Vendrig heeft besloten om de fractie van Forza De Bilt te verlaten en zelfstandig verder te gaan als ‘Fractie Fabian’. ‘De keuze om zelfstandig door te gaan is uiteraard geen gemakkelijke geweest, maar soms moet je pijnlijke beslissingen nemen om erder te kunnen. De reden van mijn beslissing is dat ik me niet meer kon verenigen met de manier waarop politiek werd bedreven door mijn voormalige partij Forza De Bilt. Ik blijf

CU wil meer aandacht voor slavernijverleden

Slavernijverleden

De ChristenUnie in de provincie Utrecht pleit voor meer aandacht voor het slavernijverleden in de provincie. De partij nam in dat kader het initiatief voor een bezoek aan de tentoonstelling Kerk en slavernij in Museum Het Hernhutter Huis in Zeist.

Boeren kan anders, dat laat tuinderij Eyckenstein zien

Vlnr: Ernst Hart(Kandidaat Statenlid GroenLinks), Marjolein van Elteren (Kandidaat Statenlid en Fractievoorzitter GroenLinks Provincie Utrecht), Luuk Schouten (Tuinderij Eyckenstijn)

Onlangs was een delegatie van GroenLinks provincie Utrecht op bezoek bij Luuk Schouten van biologische tuinderij Eyckenstein, in Maartensdijk. Een mooi lokaal voorbeeld  van boeren die het anders doen. Duurzamer, diervriendelijker, plantaardiger en zonder landbouwgif. Het bezoek aan de tuinderij in Maartensdijk was de eerste van vijf bezoeken aan groene landbouwinitiatieven in onze provincie. Deze vinden plaats in het kader van de Groene Boerentoer.   

Gemeenteraad De Bilt wil landelijk vuurwerkverbod

Vuurwerkverbod

Met een ruime meerderheid nam de gemeenteraad van De Bilt onlangs een motie van GroenLinks en zes mede-indienende fracties aan. Hierin wordt opgeroepen tot een landelijk vuurwerkverbod. Namens de Biltse raad gaat een duidelijk signaal uit richting het kabinet en de Tweede Kamer om dit jaar te komen tot een verbod op bezit, verkoop en afsteken van consumentenvuurwerk.

Ook De Bilt gaat afschaffing slavernij herdenken en excuses maken

Audrey Kruiniger

Na de gemeente Amsterdam in juli 2021 en de gemeente Utrecht in februari 2022, gaat ook de gemeente De Bilt excuses maken voor de Trans-Atlantische slavernij. Raadslid Audrey Kruiniger van GroenLinks diende daarvoor, ondersteund door de fracties van SP, PvdA en D66, een motie in die met 18 stemmen werd aangenomen. Alleen VVD en Forza De Bilt stemden tegen de motie, en CDA en Lokaal De Bilt stemden verdeeld.