Duurzame sloop zeven gemeentelijke gebouwen

Auteur
Gemeente De Bilt

In opdracht van gemeente De Bilt wordt door VSM Sloopwerken B.V. binnenkort gestart met de sloop van in totaal zeven gemeentelijke gebouwen. Het betreft gebouwen waarvan de oorspronkelijke maatschappelijke functies, zoals onderwijs, sport en kinderopvang zijn vervallen. 

Met de sloop komen de locaties vrij voor herontwikkeling naar woningbouw. VSM Sloopwerken B.V. sloopt duurzaam, met hergebruik van materialen. Inwoners kunnen op de locatie een kijkje nemen en tegen een vergoeding deze materialen van VSM Sloopwerken B.V. aanschaffen. VSM Sloopwerken B.V. laat de opbrengst ten goede komen aan de kas van de Lions Club. De data voor de kijkdagen worden ook via de website https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten bekend gemaakt. Voor deze kijkdagen moet, in verband met de planning en de coronamaatregelen, een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: 071-30 30 500.

VSM Sloopwerken B.V. sloopt veilig, duurzaam en circulair. Circulair (duurzaam) slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren van gebouwen om de materialen die vrijkomen voor nieuwe doeleinden te kunnen gebruiken. Het leegstandsbeheer wordt voor de sloop beëindigd. Voorafgaand aan de sloop krijgen omwonenden een informatiebrief van VSM Sloopwerken B.V. met een toelichting over de werkzaamheden, aanrijroutes werkverkeer en overige informatie. 
De hoofduitvoerder is tijdens gehele duur van de werkzaamheden op de slooplocatie aanwezig. Omwonenden die tijdens de werkzaamheden vragen of klachten hebben kunnen naar hem toegaan, hem bellen: 06-52 34 83 35 of VSM Sloopwerken B.V. bellen: 071-30 30 500. 

Verwachte uitvoering en planning
1) Groenekan schoolgebouw Groenekanseweg 32 - juni - juli 2021
2) De Bilt kinderopvang Aeolusweg 14 - juni – juli 2021    
3) Bilthoven zwembad Oude Brandenburgerweg 67 -  juli – september 2021
4) Bilthoven schoolgebouw Gregoriuslaan 10 - juli – augustus 2021
5) De Bilt jeu de boules clubhuis Van Boetzelaerpark - augustus 2021 (dit is geen herontwikkellocatie)
6) De Bilt  schoolgebouw Jasmijnstraat 6a (zie foto) - augustus – september 2021
7) Bilthoven schoolgebouw Beatrixlaan 1 - oktober – december 2021

Jasmijnstraat