Samen werken aan keuzes tussen Zeist en Amersfoort

In het gebied tussen Amersfoort en Zeist spelen belangrijke thema’s zoals het beschermen van de natuur, klimaatbestendigheid, voldoende woningen en goede bereikbaarheid in het gebied. Welke keuzes moeten rond deze thema’s worden gemaakt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst? De optelsom van opgaven die er liggen, is groter dan in de beschikbare ruimte kan worden gerealiseerd.

De Provincie Utrecht, het ministerie van Defensie, de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, het waterschap Vallei en Veluwe en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ondertekenden daarom onlangst een ‘alliantieverklaring’ in het Nationaal Militair Museum. Met deze samenwerking geven de partners aan samen onderzoek te doen naar slimme oplossingen en koppelkansen.

Wethouder Wouter Catsburg ondertekende namens de gemeente Zeist: “De toekomst van dit gebied is van groot belang voor onze inwoners. Denk aan de bereikbaarheid van Zeist, wonen in en bij Zeist, natuurontwikkeling en recreatie. Ik juich deze samenwerking daarom toe. Zo werken we samen met onze partners aan die toekomst. Daar kan dit gebied alleen maar baat bij hebben.”

De aanleiding voor deze stap is de ambitie van Defensie om in de omgeving Soesterberg haar logistieke en operationele eenheden  te centreren. Aankomende tijd worden de verschillende opgaven in het gebied en de kansen en uitdagingen van alle partners in kaart gebracht. Dit wordt als bouwsteen gebruikt om beter afwegingen te kunnen maken voor de toekomst. 

Alliantieverklaring