Raad De Bilt is unaniem tegen nieuwe vliegroute

Er komt als het aan de Rijksoverheid ligt een nieuwe vliegroute naar Schiphol boven de provincie Utrecht. Deze zogenaamde ‘vierde route’ gaat over onder andere gemeenten De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug, waar de voorgenomen route al tot veel onrust heeft geleid onder de inwoners. GroenLinks De Bilt en VVD De Bilt dienden samen een motie in tegen deze aanvliegroute die in de raadsvergadering van 7 maart door de voltallige raad is aangenomen. 

De gemeenteraad sprak zich unaniem uit tegen een vierde route van Schiphol boven provincie Utrecht. Dit zou zo’n 120 vliegtuigen per dag meer betekenen. De motie vraagt het college van burgemeester en wethouders van De Bilt om het leefmilieu te beschermen tegen geluidshinder, uitstoot en neerslaan van schadelijke stoffen, en om samen met de provincie en andere gemeenten onze bezwaren krachtig over te brengen aan de Rijksoverheid. Het college vindt ook dat het belang van de natuur voorgaat en gaat dit doen. 

Klimaatcrisis
Niet alleen gemeente De Bilt, maar ook meerdere stilte- en Natura 2000-gebieden moeten juist beschermd worden tegen geluidsoverlast en stikstof vanaf de grond. Het is volgens de indieners van de motie dan ook onbegrijpelijk om die geluidsoverlast en stikstof vanuit het luchtruim wél te accepteren. Dit geldt als een landelijk probleem, de luchtvaart zoals die nu is, geeft veel schade aan natuur en milieu. Andere manieren van vervoer zoals treinen moeten een beter alternatief worden.  

Krimp de luchtvaart
‘De oplossing zit niet in meer vliegroutes, maar in veel minder vluchten’, lichtte Jacomijn Baart, fractievoorzitter GroenLinks De Bilt, toe. “Alleen daarmee gaan we overlast tegen en doen we wat nodig is voor het klimaat. In plaats van Schiphol te gebruiken als ‘hub’ voor overstappers zouden we juist in moeten zetten op beter internationaal treinvervoer. Daarom zijn we blij dat ons college een stevig standpunt inneemt en dit met de provincie en andere gemeenten duidelijk overbrengt aan het ministerie.” 

Samenwerking
VVD De Bilt heeft samen met de actiegroep Stop4deroute op maandag 20 februari 2023 een informatieavond over de vierde vliegroute georganiseerd. Op deze avond waren raadsleden en ongeveer 150 inwoners in de Mathildezaal aanwezig. Hier is een samenwerking ontstaan tussen de grootste oppositie- en grootste coalitiepartij om samen een motie te maken. “Ook al staan we lijnrecht tegenover elkaar als het bijvoorbeeld gaat om het plaatsen van provinciale windturbines, met deze motie tonen we aan dat we op bepaalde onderwerpen ook prima samen kunnen werken,” zegt Ralph Jacobs, fractievoorzitter VVD De Bilt.

Wat u kunt doen
Sommige andere Utrechtse gemeenten spraken zich al eerder uit tegen de vierde route. Meerdere Utrechtse Provinciale Statenfracties en landelijke politieke partijen zijn uitgesproken tégen de groei van Schiphol en de vierde route. Wilt u zelf ook uw stem laten horen tegen een vierde aanvliegroute? Dat kan door de petities van organisaties ‘Krimp de luchtvaart’ (www.krimpluchtvaart.nl) en ‘Stop de 4de route’ (www.stop4deroute.nl) te tekenen. En natuurlijk door bij de komende Provinciale Statenverkiezingen te stemmen op een partij die een duidelijk standpunt inneemt. 
 

Vliegroute