Afscheid ASZ bestuursleden van het vroege uur

Mensen komen en gaan.  Zij die gingen hebben hun sporen nagelaten, wie komt moet ze nog maar zien te verdienen. Zeker als die sporen aanwijsbaar hebben bijgedragen tot de groei en bloei van de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ).

Met lede ogen, maar met grote dank nemen het bestuur en de leden tijdens en na de Algemene Ledenvergadering (ALV) om 16.30 uur (ALV) afscheid van bestuurders Emmy Janssens (zie foto) en Hans Burgmans.  In het Torenlaan Theater / Zeist, op dinsdagmiddag 22 november. Beiden zijn trekkers en duwers van het eerste uur van de ASZ. Mensen buiten de ASZ die hen kennen zijn vanaf 16.30 uur ook van harte welkom.

Emma Janssens (8 jr. bestuurslid) verzorgde met grote inzet de ledenadministratie en is nog als coach nauw betrokken bij de gratis ASZ-iPad cursussen. Een ASZ initiatief met de gemeente Zeist om senioren naar de digitale wereld te begeleiden. Daarnaast was er haar organisatievermogen, bijvoorbeeld voor  de welkomstbijeenkomsten voor nieuwe leden. Nu bijna 1.700 overigens. Hans Burgmans (10 jr. bestuurslid)  is aftredend vice-voorzitter. Hij houdt zich nu als coördinator met de genoemde iPad tablet cursussen bezig. Hans ontfermde zich met de voorzitter over de belangenbehartiging voor ASZ senioren en droeg als ervaringsdeskundige (ex scen- en huis-) arts tijdens lezingen, ook in het verenigingsblad etc., bij aan de kennisvergroting rond euthanasie, de waardige levensbeëindiging. Hij heeft zich voor de vereniging breed ingezet, o.a. als organisator van talloze activiteiten.Voor beiden is inmiddels een goede opvolging gevonden in de personen van Ineke de Geer, Lilianne Potters en Peter Davis.

Emmy Janssens
Fotograaf
LIa van Dijk