EET met je hart: Aanschuiven tegen eenzaamheid

De dagen worden korter en guurder. Voor de ruim 700.000 eenzame ouderen in ons land breekt hiermee een extra moeilijke tijd aan: nóg meer binnenshuis, nóg minder aanspraak, nóg vaker alleen. Stichting Met je hart rekent af met eenzaamheid onder ouderen door structurele ontmoetingen te organiseren. En helpt hen daarbij letterlijk de drempel over. Op 1 november jl. was het tijd voor alweer de 10e editie van de EET met je hart campagne. In Zeist vindt de EET met je hart campagne voor de 5de keer plaats. Want samen verveelt nooit!

Eenzaamheid onder ouderen. Het is een schrijnend probleem dat zwaar drukt op de volksgezondheid. Neuropsycholoog Dr. Prof. Margriet Sitskoorn legt uit: “Wij mensen zijn echte groepsdieren. Dat betekent dat we sociale interactie nodig hebben om ons goed te voelen en gezond te blijven. Meedoen en ‘erbij horen’ zijn, net als eten en drinken, evolutionaire basisbehoeften.” 

Ouderen vervelen zich letterlijk dood
We kunnen niet zonder sociale contacten. En daarom maakt eenzaamheid uiteindelijk ziek. Onderzoek toont aan dat eenzaamheid:
• depressies in de hand werkt,
• het immuunsysteem verzwakt,
• en de kans op hartziekten, beroertes en dementie vergroot. 

Ouderen vervelen zich soms dus letterlijk dood. En toch lijken we ons daar amper druk om te maken. “Eenzaamheid speelt zich dan ook grotendeels binnenshuis af”, duidt stichtingsdirecteur Aimée Romme. “Daarmee is dit probleem letterlijk onzichtbaar.”  

Meer dan 1 miljoen ouderen eenzaam in 2030 
De prognoses over eenzaamheid zijn zorgwekkend: de komende jaren neemt het aantal ouderen van 75 jaar en ouder met ruim 60% toe. Romme: “Als wij niet naar hen omkijken, zijn er in 2030 naar verwachting meer dan 1 miljoen ouderen die zich eenzaam voelen. Dat kunnen en mogen we niet accepteren.” 

Met je hart helpt eenzame ouderen letterlijk de drempel over
De missie van Met je hart is dan ook: kwetsbare, eenzame ouderen letterlijk de drempel over helpen – om hen in contact te brengen met vrijwilligers én elkaar. Romme: “De kracht van onze ontmoetingen zit hem in het structurele karakter. We brengen mensen samen, keer op keer. Zodat ze écht iets met elkaar kunnen opbouwen en er nieuwe vriendschappen ontstaan. Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. We moeten er echt samen de schouders onder zetten.”

1 november: start 10e editie EET met je hart
Eén van de initiatieven van stichting Met je hart is de jaarlijkse EET met je hart campagne. Op 1 november ging de 10e editie van start. Dit jaar is het thema ‘Samen eten verveelt nooit’: een logisch vervolg op de ‘Ik verveel me dood’ publiciteitscampagne van afgelopen weken. Tijdens EET met je hart vestigen zo’n 600 deelnemende restaurants en foodondernemers in 45 gemeenten de aandacht op het groeiende eenzaamheidsprobleem. Zij vragen hun gasten 

EET met je hart