Gemeente Zeist plaatst 150e elektrische laadpaal

De gemeente Zeist heeft de 150e laadpaal in de openbare ruimte geplaatst. De laadpalen hebben bijna allemaal twee laadpunten. Daarmee hebben automobilisten in Zeist de beschikking over zo’n 300 openbare laadpunten. In de komende vier jaar kunnen er nog eens 150 palen in de gemeente worden bijgeplaatst.

Het aantal elektrische auto’s neemt toe. De overheid streeft ernaar dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s die verkocht worden in Nederland elektrisch zijn. Steeds meer inwoners ruilen hun benzine- of dieselauto in voor een elektrische auto. Dat is een goede ontwikkeling, want de gemeente Zeist streeft naar schonere en gezondere lucht. En elektrisch rijden draagt bij aan het beperken van klimaatverandering.

Om het groeiende aantal elektrische auto’s van stroom te kunnen voorzien, zijn er ook meer laadpalen nodig. Wethouder Mobiliteit en Duurzaamheid Wouter Catsburg is blij met deze extra laadplekken: “Met de uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s zetten we mooie nieuwe stappen om duurzaam vervoer in Zeist te stimuleren. We nemen afscheid van benzine en gas en gaan over op schone duurzame mobiliteit”

Slim laden
Bij alle (nieuwe) laadpunten wordt al geladen met groene stroom. Ook zijn verschillende laadpalen in Zeist onderdeel van een proef om ‘slim’ te laden. Er wordt dan zoveel mogelijk geladen als de zon schijnt en de wind waait. Dat maakt elektrisch rijden in Zeist écht duurzaam.

Meedenken over locaties laadpalen
De gemeente heeft onderzocht in welke buurten er behoefte aan laadplekken is, en welke locaties technisch geschikt zijn om een laadpaal te plaatsen. Op basis daarvan is een laadkaart gemaakt met daarop locaties waar de komende vier jaar nieuwe laadpalen geplaatst kunnen worden. De voorkeurslocaties worden in september voorgelegd aan inwoners van Zeist.

De gemeente Zeist werkt met overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van openbare laadpunten te realiseren.

Meer over de overgang naar duurzame energie in Zeist is te vinden op www.zeist.nl/nieuweenergie

Foto: Wethouder Wouter Catsburg bij de 150e laadpaal in de gemeente Zeist. In totaal kunnen elektrische rijders nu hun auto bij ongeveer 300 openbare laadplekken in de gemeente opladen.

Wethouder Wouter Catsburg bij de 150e laadpaal in de gemeente Zeist. In totaal kunnen elektrische rijders nu hun auto bij ongeveer 300 openbare laadplekken in de gemeente opladen.