Wijkraad niet blij met 100 euro boete voor fout plaatsen kliko

Wijkraad De Leijen in Bilthoven vindt het niet constructief dat BOA's een boete van 100 euro uitdelen als een bewoner de kliko niet op eigen erf zet. "Op 24 mei 2022 kregen bewoners van het Kromhoutkwartier, Hendrick de Keyserkwartier en de Bongerdbuurt een brief van de Gemeente over handhaving. Het gaat om klachten over kliko’s die niet op eigen erf staan, terwijl dat wel zou moeten. De handhaving is een proef binnen de Gemeente alleen voor een klein deel van de bewoners in De Leijen. De BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) wil al vanaf juni gaan handhaven en na één waarschuwing direct een boete van 100 euro opleggen."

De wijkraad heeft er begrip voor dat mensen die overlast van anderen ondervinden klachten indienen, maar vinden op zo korte termijn deze maatregel niet constructief. "Inmiddels heeft de Wijkraad De Leijen zich daarom tot de burgemeester gewend, die eind juni bij de Wijkraad op bezoek komt. Er zijn door de Wijkraad een aantal argumenten genoemd waarom dit niet zomaar zo snel kan worden gedaan. Eén van de argumenten is dat de Gemeente vele jaren niet heeft gehandhaafd. En verder dat de Gemeente zelf bewoners verplicht om 4 kliko’s te gebruiken, die veel ruimte in beslag nemen in de gemiddeld kleine tuinen in De Leijen. Nog een ander argument is dat zo’n maatregel nogal willekeurig overkomt, omdat van de hele Gemeente slechts aan een zeer klein deel deze maatregel wordt opgelegd. Wij gaan ervan uit dat de Gemeente inziet dat eerst overleg met de Wijkraad nodig is alvorens handhaving kan plaatsvinden."

kliko