200 zienswijzen tegen boskap in Huis ter Heide-West 

Op 5 mei 2022 werd het ontwerp Bestemmingsplan Huis ter Heide-West gepubliceerd. Volgens het plan zal het bos (de driehoek bij de Willem Versteeghstraat) ten behoeve van woningbouw grotendeels gekapt worden. Tot en met 15 juni hebben 5 grotere belangenorganisaties in de gemeente Zeist zienswijzen ingediend. Ook tenminste 194 inwoners uit Huis ter Heide, Bosch en Duin, de Verzetswijk, Vollenhove en van elders dienden zienswijzen tegen het plan in. De strekking van de vele zienswijzen is duidelijk: het bos mag niet gekapt worden.

Belang behoud groot
Het bos is van groot belang. Denk aan biodiversiteit, waardevolle flora en fauna, geluiddemping, verkoelende werking in de steeds warmere zomers en opname van CO2. Het kappen van het bos past niet bij de klimaatcrisis en de aanpassing aan klimaatverandering. Verder is het bos zeer belangrijk voor vrije urenrecreatie van omwonenden en werkenden in de omgeving. Dat geldt in de toekomst ook voor de toekomstige inwoners in Huis ter Heide-West en -Zuid. De gemeente lijkt daarnaast de cultuurhistorische waarde van het oude, rustieke Kerkepad dat langs het gebied loopt niet te erkennen. Die waarde zal door de boskap sterk aangetast worden, tegen het beleid van de provincie in.

Andere oplossing
In 2004 is in het kader van het programma Hart van de Heuvelrug afgesproken om in Huis ter Heide-West te bouwen. Dat is gebeurd achter de rug van de bevolking om. Vele indieners van de zienswijzen willen dat de gemeente in dit gebied niet het onderste uit de kan haalt voor woningbouw. Zij stellen daarom voor het bos buiten het plangebied te houden of het op een andere manier te behouden. Hun boodschap is: “Gemeente zoek naar een andere oplossing en STOP DE BOSKAP.”

tekst Comité Stop de Boskap Huis ter Heide e.o.

boskap huis ter heide
Fotograaf
Martine Speekenbrink