Zeister basisscholen naarstig op zoek naar docenten

Het CBO Zeist is naarstig op zoek naar docenten. De koepel, met onder meer zeven Zeister bassischolen, meldt in een brandbrief aan de ouders mee te denken over de invulling van de vacatures. 

Directeur-bestuurder Paul-Dirk van Buuren schrijft aan de ouders: "In deze periode zijn onze scholen intensief bezig met hun groepsindelingen voor volgend schooljaar. Dat is dit jaar een complexe klus. Het landelijk tekort aan leraren is ook in onze regio goed merkbaar. We verwelkomen ook nieuwe collega’s, maar onder de streep constateren we dat op enkele scholen nog sprake is van een tekort aan leerkrachten."

Om deze vacatures de komende weken in te vullen, zet het CBO Zeist alles op alles. "Tevens zetten we in op bekwame pedagogisch medewerkers en onderwijsondersteuners. U kunt ons helpen door onze vacatureteksten te verspreiden in uw netwerk. We willen dat uw kinderen met plezier naar school gaan en dat de kwaliteit van ons onderwijs goed blijft."

Het CBO Zeist realiseert zich dat deze arbeidsmarkt een nieuwe werkelijkheid is die om creatieve oplossingen vraagt. "Dat verlangt maatwerk per school. De uitdaging om het onderwijs anders te organiseren en nieuwe scenario’s te bedenken is door onze scholen opgepakt. U heeft dat wellicht al gemerkt. Zo kunt u te maken krijgen met grotere groepen, meer inzet van ondersteuners of vakdocenten, andere roosters, meer inzet van digitale vormen van onderwijs."

Scholieren