Klimaatadaptief parkeren bij gemeentehuis 

De parkeerplaatsen voor de deur van het gemeentehuis gaan op de schop. De bestrating gaat eruit en wordt vervangen door een innovatieve en milieuvriendelijke steensoort die CO2 heeft opgeslagen en wateroverlast ter plekke tegengaat. Zo draagt de gemeente haar steentje bij aan klimaatadaptieve inrichting. Onlangs werd de eerste steen gelegd door wethouder Anne Brommersma en raadslid Erik den Hertog. 

De gemeenteraad heeft vorig jaar november een motie aangenomen om als gemeente het goede voorbeeld te geven in klimaatadaptatie. In de gemeente worden de komende jaren veel maatregelen genomen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Regenwater moet bijvoorbeeld meer ruimte krijgen om weg te lopen in de bodem. 

Eén manier om dat te doen is een andere bestrating van parkeerplekken. Voor de deur van het gemeentehuis worden de bestaande parkeervakken vervangen door half-bestrate vakken van olifantengras. Dat gras neemt veel CO2 op bij de groei en wordt duurzaam verwerkt tot bestrating. Door de open ruimte tussen de bestrating krijgt regenwater de kans in de grond te trekken. 

Voorbeeld voor ondernemers
De gemeente wil met de nieuwe parkeerplaatsen laten zien wat de voordelen zijn van milieuvriendelijke keuzes. Ondernemers uit de Bilt die veel eigen parkeergelegenheid hebben zijn uitgenodigd om te komen kijken en informatie op te halen over deze methode. 

Klimaatadaptatieplan
Afgelopen najaar is het Klimaatadaptatieplan in de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente De Bilt bereid zich daarmee voor op extreme hitte, droogte en wateroverlast. Het plan bevat maatregelen tegen verstening van de openbare ruimte, voor de opvang van regenwater en aanpassing van de riolering. 

NK Tegelwippen 2022
21 maart begon het NK Tegelwippen. Gemeenten strijden tegen elkaar wie de meeste tegels uit de grond weet te halen om ruimte te geven aan groen. Minder tegels betekent meer bloemen, planten en bomen en dus meer biodiversiteit. Ook zorgt het voor minder belasting van het riool bij flinke regenbuien. 

Gemeente De Bilt