Uur van de waarheid voor Hessingterrein

De Bilt zit nog even in spanning, maar op donderdag 27 januari gaat de gemeenteraad een besluit nemen over het bouwplan van projectontwikkelaar Verwelius voor het oude Hessingterrein. Verwelius wil niet alleen 100 woningen bouwen op het terrein zelf, maar ook nog eens 30 in een natuurgebied ten zuiden van de omgelegde Biltse Grift. GroenLinks en een groot deel van de oppositie is tegen, de sleutel ligt in handen van de fractie van D66. 

In 2012 ging het bedrijf failliet, onder meer als gevolg van de miljoenenschuld van Hessing bij de ontwikkeling op dezelfde locatie van een afgesloten villapark voor de happy few. Het terrein wisselde een paar keer van eigenaar waarna projectontwikkelaar Verwelius met een nieuw plan op de proppen kwam. Dat plan hield in dat de Biltse Grift (weer) zou worden verlegd naar de Utrechtseweg en dat er deels woningbouw zou komen in een aangrenzend gebied dat door de provincie Utrecht is aangewezen als natuurgebied. Bij de vaststelling van de zogeheten ruimtelijke randvoorwaarden in november 2018 ging een minieme raadsmeerderheid (14-13) akkoord met de uitwerking hiervan. Ook toen stemden GroenLinks en de meeste oppositiepartijen tegen. 

De genoemde uitwerking heeft dit jaar geleid tot een voorstel om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat – mocht het worden aangenomen - dit plan straks kan rekenen op een omgevingsvergunning. GroenLinks heeft hiertegen grote bezwaren. Die richten zich niet tegen woningen op zich, zij het dat het niet het soort woningen zijn waar onze woningzoekenden naar op zoek zijn. De grootste bezwaren gaan uit naar de bebouwing van een stuk kostbaar natuurgebied, deel uitmakend van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit gebied vormt een belangrijke schakel in de route van veel dieren vanuit het Kromme Rijngebied naar het Noorderpark en verder naar de Oostvaardersplassen. Om die route in stand te houden en veiliger te maken, heeft de provincie Utrecht in samenwerking met de gemeenten De Bilt en Utrecht veel geld geïnvesteerd in faunatunnels onder de Utrechtseweg en de Biltse Rading. Dit lijkt met de realisering van het plan Verwelius weggegooid geld.

De provincie heeft zich helaas bereid verklaard aan het plan te willen meewerken door middel van een natuurcompensatie: een stuk weiland ten noorden van de Utrechtseweg zou dan natuurlijker moeten worden ingericht. Instellingen zoals het IVN en het Utrechts Landschap trekken echter de waarde van deze ‘compensatie’ ernstig in twijfel. Tel daarbij op de bijna 1500 handtekeningen onder een petitie die vraagt om het plan te beperken tot 100 woningen en de in de natuur geplande overige 30 elders te realiseren. Dit alles zou voldoende reden moeten zijn voor de Biltse gemeenteraad om a.s. dinsdag tegen het plan te stemmen of dit op z’n minst aan te passen. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, lijkt vooral afhankelijk te zijn van de stem van D66. Die fractie worstelt er enorm mee, maar zal uiteindelijk toch een keuze moeten maken: voor of tegen woningen in de natuur…
 

Demonstratie Hessingterrein