GroenLinks De Bilt: sneller bijstandsuitkering voor jongeren

De fractie van GroenLinks in de Biltse gemeenteraad wil dat de gemeente, net als in Utrecht, werkzoekende jongeren sneller bijstand gaat toekennen. Normaal gesproken moeten jongeren tot 27 jaar vier weken wachten voor ze aanspraak kunnen maken op een uitkering. Jongeren in een kwetsbare positie hebben echter vaak niet de financiële buffer of hulp van een sociaal netwerk waarmee zij deze extra periode zonder inkomen kunnen overbruggen.

De gemeente Utrecht heeft daarom besloten hiervan af te wijken: voortaan kunnen jongeren direct aanspraak maken op een uitkering. Daarnaast mogen zij naast hun uitkering tot 221 euro van de inkomsten uit vrijwilligerswerk- of deeltijdwerk behouden.
GroenLinks raadslid Ingrid Oude Lenferink vraagt het College van B&W om te onderzoeken of het Utrechtse voorbeeld ook in De Bilt, bij voorkeur samen met de andere gemeenten die aangesloten zijn bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI), kan worden nagevolgd. Ook wil zij graag dat het college de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad van de RDWI bij dit onderzoek betrekt.
 

GroenLinks De Bilt