Zeist maakt binnensportlocaties toekomstproof 

De gemeente Zeist wil haar binnensportaccommodaties fors gaan verbeteren. De raad heeft gisteravond opdracht gegeven tot de uitwerking van de eerste fase van de routekaart binnensportaccommodaties en heeft ook ingestemd met actualisatie van de onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen, waaronder sporthallen.

Sporten is belangrijk voor de samenleving: het is leuk, gezond en zorgt voor saamhorigheid. Ongeveer 75 sportverenigingen met duizenden leden maken gebruik van de bijna dertig sporthallen, -zalen en gymnastieklokalen in de gemeente Zeist. Ook worden deze accommodaties gebruikt voor wijkactiviteiten, schoolgymnastiek en evenementen. De gemeente wil deze faciliteiten verbeteren om zo de binnensport in Zeist nu en in de toekomst een plek te geven en te blijven voldoen aan de laatste duurzaamheids- en inclusiviteitseisen.

Knelpunten en verbeteringen
De gemeente heeft met sportverenigingen en andere gebruikers gekeken waar de huidige en verwachte knelpunten liggen. Daaruit blijkt dat er een structureel tekort is aan ruimte. Zo is er te weinig ruimte om de groeiende vraag naar zaalhockey bij Schaerweijde en Phoenix een plek te bieden. Ook zien we dat de sporthallen niet meer passen bij de eisen van de sportbonden, fors verduurzaamd kunnen worden en onvoldoende toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Om toekomstbestendige binnensportaccommodaties te krijgen, moet Zeist fors investeren. Daarom is er de Routekaart binnensport Zeist opgesteld om dit aan te pakken.

Routekaart
Doordat de raad groen licht heeft gegeven, wordt nu een start gemaakt om de binnensport op orde te brengen. De komende maanden wordt een voorstel voorbereid voor de raad waarmee de eerste fase van de routekaart wordt gefinancierd. In de eerste fase gaat het onder andere om verbeteringen van de uitstraling en het aanpassen van de functionaliteit van accommodaties. Hiermee wordt het advies van de Inwoners Advies Commissie (IAC) om te kijken naar het onderhoud van binnensportaccommodaties en het concentreren van functies (voorstellen 1.09 en 1.10) uitgewerkt.

Onderhoudsplannen
Om gemeentelijke eigendommen, waaronder sportaccommodaties, in goede staat te houden wordt gewerkt met duurzame meerjarige onderhoudsplannen. Deze plannen zijn recent actueel gemaakt, waarbij verduurzaming een belangrijke rol speelt. Zo wil Zeist straks toekomstbestendige en zoveel mogelijk energie neutrale accommodaties hebben. Omdat de gemeente Zeist inclusiviteit belangrijk vindt wordt de toegankelijkheid van de sportaccommodaties voor mensen met een lichamelijke beperking verbeterd. De komende jaren worden alle accommodaties minimaal op niveau ‘brons’ gebracht volgens Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. 

Gemeente Zeist