Anne Marie 't Hart: Mooi dat geitenwollen sok hip wordt

Anne Marie ‘t Hart (39) is onlangs door de kandidatencommissie van GroenLinks De Bilt voorgedragen als lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke ledenbijeenkomst bij Buro Lou in Bilthoven. 

Anne Marie ’t Hart is sinds 2018 raadslid voor GroenLinks De Bilt, daarnaast is zij als juriste werkzaam als hoofd beleidszaken bij de landelijke branchevereniging voor cultuureducatie. Ze groeide op in De Bilt en woont sinds 2016 weer in de gemeente met haar gezin. ’t Hart: “De Bilt is een fantastische plek om te wonen. Dat willen we natuurlijk graag zo houden en verder verbeteren. GroenLinks is voor mij de partij om dat mee te doen.”

“Er is een grote woningbehoefte in de gemeente, met name voor starters en senioren. We willen betaalbare en kwalitatieve woningen binnen de bebouwde kom realiseren, met veel aandacht voor onze speelvelden en groen. Daarnaast zal ik me hard maken voor de toekomst van onze kinderen als het gaat over het klimaat. Wij moeten nu keihard in actie komen wil het klimaat niet onomkeerbaar veranderen. Veel mensen voelen die urgentie tegenwoordig met ons, het is mooi dat de geitenwollen sok hip is geworden.”

Ook de jeugd, sport en cultuur verdienen volgens ‘t Hart specifiek aandacht: “Toen ik hier op school zat was er veel meer te doen dan nu. De jeugdzorg knelt soms: Niemand mag tussen wal en schip vallen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de jeugd: Door corona bijvoorbeeld zijn veel mensen hun inkomen verloren. Cultuur en sport, zoals de Kunstmarkt, het Lichtruim, sportverenigingen, de lokale media. Zij verbinden ons en geven ons hoop en inspiratie. Zij verdienen onze steun, zeker nu de wereld weer open gaat. Voor deze en andere thema’s wil ik me met GroenLinks De Bilt op open en directe wijze gaan inzetten, samen met inwoners en politiek. Ik heb er zin in.” 

Ook werd bekend gemaakt dat huidig fractievoorzitter Henk Zandvliet de komende periode zijn raadswerkzaamheden stopt vanwege verhuizing naar buiten de gemeente. Hij zal zich blijven inzetten voor GroenLinks.
 

Anne Marie 't Hart
Fotograaf
Amrita Panday