Gezocht taalcoaches voor Gilde SamenSpraak

Auteur
Gilde Zeist

Taalcoaches van Gilde SamenSpraak helpen anderstaligen in Zeist de Nederlandse taal beter te leren verstaan en spreken. Daarmee wordt de zelfredzaamheid van anderstaligen en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot. Hierdoor zullen ze zich beter thuis gaan voelen in onze maatschappij en beter integreren. 

Werkwijze
Een anderstalige, die in Zeist woont, kan zich als ‘taalvrager’ aanmelden bij Gilde Zeist SamenSpraak. Een taalvrager(-ster) die geplaatst wordt bij SamenSpraak wordt aan een taalcoach gekoppeld. Er wordt één op één gewerkt, dat zorgt voor maatwerk.

Een taalcoach heeft in principe éénmaal per week contact met een taalvrager. De gespreksduur is gemiddeld anderhalf uur. Hierbij wordt geen lesgegeven maar geoefend met taalelementen die voor de anderstalige belangrijk zijn. De nadruk ligt op conversatie. Gespreksonderwerpen worden door de taalvrager en de taalcoach samen bepaald. De taalcoaches werken zelfstandig en hebben een grote vrijheid om de ontmoetingen naar eigen oordeel in te vullen.

Gedurende één jaar begeleidt de taalcoach de taalvrager. Als dit gewenst of nodig is wordt deze periode na overleg verlengd. Samen bepalen taalcoach en taalvrager een plaats voor de gesprekken: thuis bij de taalcoach, bij de taalvrager of in een openbare ruimte zoals het gemeentehuis of de bibliotheek. 

Voor de taalcoach ligt de voldoening in het bereiken van resultaat bij de taalvrager, in het verrijken van het inzicht in de cultuur van andere bevolkingsgroepen en het daadwerkelijk helpen van een medemens.

Waar moet een taalcoach aan voldoen?
– goede beheersing van de Nederlandse taal;
– voldoende tijd voor de wekelijkse contacten en de hierbij benodigde voorbereiding;
– inlevingsvermogen voor mensen uit een andere cultuur;
– en vooral geduld…. 

Coördinatie
Over de voortgang van de gesprekken houden de coördinatoren van Gilde SamenSpraak 
contact met de coaches. Naast het verstrekken van basismateriaal aan de taalcoaches, dat zij lenen van SamenSpraak (woordenboek, handboek coaches en kennismakingsspel) proberen de coördinatoren in te spelen op wat bij de gesprekken nodig is.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden neem contact op met het coördinatieteam:
samenspraak.gilde.zeist@gmail.com
Of bel met een van de coördinatoren:
Arie Theisens    06 52407948
Peter Schröder  030 6582235 

Gilde Zeist Logo