Overhandiging petitie ‘niet bouwen zonder verkeersplan’

Auteur
Gemeente De Bilt

Een delegatie van de bewonersgroep “niet bouwen zonder verkeersplan” heeft een petitie overhandigd aan wethouder Landwehr. De petitie is 499 keer ondertekend. De bewonersgroep van De Bilt en Bilthoven Zuid wil met haar petitie aandacht vragen voor weloverwogen verkeersoplossingen bij grootschalige bouwplannen binnen de gemeente. Daarbij wordt specifiek aandacht gevraagd voor veilig verkeer en de leefbaarheid van de omgeving.

Posters
Met een oproep om een poster voor de ramen te hangen wordt gevraagd de petitie te ondertekenen. Hiervoor is een website in het leven geroepen. De actie is inmiddels gestopt; de petitie is door de bewoners 499 keer ondertekend.

Aandachtspunten
Wethouder Landwehr onderkent de aandachtspunten: “uiteraard zullen we bij nieuwe bouwplannen de verkeerstoets uitvoeren en uw punten meenemen in de mobiliteitsagenda. Daarnaast zal uw petitie worden doorgestuurd naar het Rijksvastgoedbedrijf.”

Overhandiging petitie niet bouwen zonder verkeerspla