Nieuwe aanplant op buitenplaats De Breul

Nieuwe bomen aangeplant op De Breul

In het park van buitenplaats De Breul heeft Utrechts Landschap in de afgelopen week nieuwe bomen aangeplant. Het zijn vijf verschillende soorten bomen, waardoor de beleving van het park nog aantrekkelijker wordt. De aanplant is mede mogelijk gemaakt door anonieme donaties.

Samen voor meer stages en werkplekken

Meet & Match

Zo’n 50 maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties uit de gemeenten Zeist en De Bilt ontmoetten elkaar onlangs in Hotel Van der Valk De Bilt-Utrecht. Allemaal met het doel om elkaar te vinden voor stageplaatsen, werk(ervarings)plekken en andere mogelijkheden om mensen een steuntje in de rug te geven om (weer) aan het werk te kunnen. De bijeenkomst werd georganiseerd door Samen voor Zeist en Samen voor De Bilt.

Fotograaf
Mel Boas

De Zonnebloem bezoekt Kerstmarkt Vaarderhoogt

De Zonnebloem bezoekt Kerstmarkt Vaarderhoogt

De Zonnebloem Zeist is met 35 deelnemers naar de kerstmarkt Vaarderhoogt in Soest geweest. De bijzondere kerstmarkt van dit tuincentrum vond plaats van 13 tot en met 15 december. Zonnebloem Zeist bezoekt deze markt ieder jaar maar door corona ging het in 2021 niet door. Nu kon het bezoek gelukkig weer wel plaatsvinden en wel bij erg koud weer. 

Burgemeester Potters voor herbenoeming aanbevolen

Burgemeester Potters

De gemeenteraad van gemeente De Bilt heeft onlangs vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Potters. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning, Hans Oosters. 
De eerste ambtstermijn van burgemeester Potters loopt op 4 april 2023 af. Een burgemeester wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar.  

Fotograaf
Hans Lebbe

Koning bezoekt opnieuw Beukbergen

Koning bezoekt Beukbergen

Zijne Majesteit de Koning heeft onlangs in Huis ter Heide, gemeente Zeist, een werkbezoek gebracht aan woonwagencentrum Beukbergen. In 2017 bezocht de Koning op uitnodiging van burgemeester Janssen het woonwagencentrum voor het eerst.

Fotograaf
Menno Bausch

Harde afspraken om woningtekort terug te dringen

Ondertekening prestatieafspraken 2023 t/m 2026 door (vlnr) Marlène Clarck van WoonSpraak, Danny Visser van Woonstichting SSW en Dolf Smolenaers van de gemeente De Bilt

Onlangs ondertekenden gemeente De Bilt, Woonstichting SSW en huurdersvereniging WoonSpraak de prestatieafspraken 2023 t/m 2026. Hierin worden stevige afspraken gemaakt om het woningtekort terug te dringen door nieuwbouw en flexwoningen en de energiekosten voor mensen te beperken door versneld te verduurzamen.